REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5542
Tytuł: W poszukiwaniu straconej wsi. Wątki rustykalne w wybranych tekstach Andrzeja Stasiuka
Inne tytuły: In Search of Lost Countryside. Pastoral Themes in Selected Works by Andrzej Stasiuk
Autorzy: Całbecki, Marcin
Słowa kluczowe: Andrzej Stasiuk
Arcadian myth
pastoral theme
nostalgia
elegy
Data wydania: 2016
Data dodania: 1-cze-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 9, 2016, s. 173-187
Abstrakt: The article discusses different approaches towards the theme of pastoral in tree narratives by Andrzej Stasiuk: Opowieściach galicyjskich (translated as Tales of Galicia), Jadąc do Babadag and Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. Because the works were published over the period of two decades, one may detect the dynamic changes in how the countryside is portrayed. In the early 1990s Stasiuk incorporates Arcadian myth in his descriptions of provincial life but, at the same time, subverts its potential to bring happiness. The conviction that country life is submitted to nature and as such governed by instincts seems dominant. Stasiuk’s characters in Tales of Galicia follow the paths of Arcadian shepherds. The author pursues this way of reading pastoral in the following years. Furthermore, his interest in Central Europe in the collection Jadąc do Babadag extends his idyllic vision. It reaches beyond post-soviet agricultural farms of Lower Beskids to the territory which stretches from the Baltic to the Adriatic. The entire region in its pastoral realm seems to follow laws of nature. Stasiuk’s recent narratives, however, indicate that this gigantic countryside of Central Europe is gradually shrinking and disappearing. His writings assume the tone of elegy and nostalgia.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Marcin Całbecki, dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Literatury Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książek: Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni (Lublin 2004), Czarna kropla nieskończoności. Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza (Wrocław 2008) i Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie i polska literatura współczesna (Gdańsk 2013). Publikował m.in. w „Tekstach Drugich” i „Pamiętniku Literackim”.
E-mail: filmca@univ.gda.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5542
DOI: 10.15290/bsl.2016.09.12
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2016, nr 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_9_2016_M.Calbecki_W_poszukiwaniu_straconej_wsi.pdf168,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.