REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5536
Tytuł: Leśmianowska nauka o domu. Rozważania na marginesie wiersza *** Mrok na schodach. Pustka w domu...
Inne tytuły: Leśmian’s Oikos. Reflections on the Margin of the Poem *** Mrok na schodach. Pustka w domu...
Autorzy: Kokoszka, Magdalena
Słowa kluczowe: oikos
home
emptiness
alienation
Bolesław Leśmian
Data wydania: 2016
Data dodania: 31-maj-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 9, 2016, s. 83-93
Abstrakt: The article interprets Leśmian’s poetic figure of home. It indicates emptiness, the sense of mourning after losing oneself, but paradoxically it also denotes renewal of life energy and the source of vitality. Here the lexical items such as “strangeness”, “alienation” and “emptiness” interact to form the fundamental concept of home. The author investigates the tensions between the contradictory states of existential uncertainty and the desire to be “at home” and to belong somewhere. Finally, Leśmian’s works illustrate the conviction that in this destabilized world it is through relating to others that we find stability, if only temporarily.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: Magdalena Kokoszka, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest współautorką wydanych wspólnie z Gabrielem Gałą szkiców o Bolesławie Leśmianie (Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie, Katowice 2004) oraz autorką książki poświęconej twórczości Tymoteusza Karpowicza (Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza, Katowice 2011). Redagowała tom zbiorowy dedykowany profesorowi Aleksandrowi Nawareckiemu Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie (wraz z Beatą Mytych-Forajter i Mariuszem Jochemczykiem, Katowice 2015). Obecnie zajmuje się literaturą polską XX wieku w kontekście badań nad relacjami między człowiekiem a nie-ludzką naturą oraz genologią form rodzajowych typu silva.
E-mail: magdalena.kokoszka@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5536
DOI: 10.15290/bsl.2016.09.06
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2016, nr 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_9_2016_M.Kokoszka_Lesmianowska_nauka_o_domu.pdf144,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.