REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5532
Tytuł: Ekocyd rekonstruowany – przeszłość i przyszłość w kronice Swietłany Aleksijewicz
Inne tytuły: Ecocide Reconstructed – Past and Future in Svetlana Alexievich’s Chronicle
Autorzy: Czyżak, Agnieszka
Słowa kluczowe: ecocriticism
ecocide
post-humanism
Svetlana Alexievich
Chernobyl
Data wydania: 2016
Data dodania: 31-maj-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 9, 2016, s. 25-38
Abstrakt: Drawing from ecocritical perspective and broader post-humanist framework, the author interprets Svetlana Alexievich’s book, Chernobyl Prayer. Both the analysis of recorded oral stories and narrative strategies of selection, composition and style invite post-humanist approach. At the same time, the stories of Chernobyl nuclear disaster and the ensuing ecocide denounce anthropocentric humanism.
Afiliacja: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Agnieszka Czyżak, dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Instytutu Filologii Polskiej. Współredaktorka tomów zbiorowych m.in. Powroty Iwaszkiewicza (1999), Wariacje na temat (2003), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek: Życiorysy polskie 1944–89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011) oraz Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015).
E-mail: agnieszkaczy@tlen.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5532
DOI: 10.15290/bsl.2016.09.02
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2016, nr 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_9_2016_A.Czyzak_Ekocyd_rekonstruowany.pdf159,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.