REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5150
Tytuł: Современное интернетвидение героики защитников крепости Осовец как кибертекст
Inne tytuły: Contemporary internetvideo heroism of the defenders of the fortress Osovets as a cybertext
Autorzy: Лабынцев, Юрий
Słowa kluczowe: First world war
fortress Osovets
cybertext
Первая мировая война
крепость
Осовец
кибертекст
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 327-332
Abstrakt: Global communication possibilities and properties of the Internet space created in each case a certain thematic structural composition. It can be described in terms of anthropology literature, in particular, using the concept of cybertext. This concept originated with the development and spread of the Internet, which is a dynamic cyberspace of diverse multimedia information. One of the projects is dedicated to the heroism of the defenders Osovets, implemented on a global network of electron flow of various kinds of products. This stream includes such dynamic complexes as various literary sites, full of poetic and prose works; various galleries and museums; electronic video and audio collections; numerous forums, including Polish, dedicated to the defenders of the fortress Osovets; and a special electronic card and guides.
Afiliacja: Институт славяноведения РАН
URI: http://hdl.handle.net/11320/5150
ISBN: 978-83-7431-491-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.