REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5145
Tytuł: Метафизика искусственного тела в новеллистике Р. Брэдбери (Электрическое тело пою!)
Inne tytuły: Metaphysics of artificial body in Ray Bradbury’s short stories (I Sing the Body Electric!)
Autorzy: Мороз, Нина
Słowa kluczowe: Ray Bradbury
artificial body
machine problem
face vs. mask problem
psychologism
didacticism
Christian allusions
Рэй Брэдбери
искусственное тело
проблема машины
проблема лица и маски
психологизм
дидактика
христианские аллюзии
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzeczw literaturze, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 269-279
Abstrakt: The article focuses on the symbolical implements of the artificial body image in Ray Bradbury’s story "I sing the body electric!" (1969). The story comprises both the robot imagery and the topic of resurrection, which is particularly important for Bradbury. Moreover, there are two intertwining interpretations of resurrection: psychological and moral, almost didactic, turning the story into an allegory of love. The article also considers the main allusions of the story, Egyptian and Christian, reflecting the central oppositions of love and death, light and shadow.
Afiliacja: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
URI: http://hdl.handle.net/11320/5145
ISBN: 978-83-7431-491-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.