REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5107
Tytuł: Сценическое время-пространство новейшей русскоязычной драмы Беларуси
Inne tytuły: Stage time-space of the New Russian drama of Belarus
Autorzy: Лепишева, Елена
Słowa kluczowe: “new drama”
typological research
stage time-space
“relative” chronotope
“existential” model of “being-in-world”
„новая драма”
типологические взаимосвязи
сценическое время-пространство
„релятивный” хронотоп
„экзистенциальная” модель „присутствия-в- мире”
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 377-386
Abstrakt: The typological research of Russian and Belarusian dramatic art at the beginning of the 21st century is a topical and priority problem in modern literary criticism. In this article we will try to single out the general and specific tendencies in modern Russian and Belarusian drama. Russian and Belarusian theatre has formed traditions of research and reflection of contemporary problems. Playwrights of the “old” (E. Popova, A. Delendik, A. Taganov, S. Bartohova) and the “new” generation (P. Prazhko, N. Rytkovsky, A. Kyreichik, K. Steshik, M. Dosko) are interested in the state of modern society, which is called problematic and disharmonic. The problem of stage time-space is examined in material of performance Родные и близкие (K. Steshik) played by the «Belarus free theatre».
Afiliacja: Белорусский государственный университет, Минск
URI: http://hdl.handle.net/11320/5107
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.