REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5106
Tytuł: Полярная энтропия светоизображения в живописи белорусских художников рубежа ХХ–ХХI веков
Inne tytuły: The polar entropy of light depiction in the pictorial art of the Belarusian artists at the turn of the 21st century
Autorzy: Кононова, Анна
Słowa kluczowe: technique
light
pictorial art
light depicting
entropy
luminosity
higher essence
svetism
приём
свет
живопись
светоизображение
энтрoпия
светоносность
сверхсодержание
светизм
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 363-376
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", Białystok, 21-23 września 2014
Abstrakt: Light depicting techniques add to the «higher essence» of artistic works. In the case of «positive entropy» «higher essence» is aimed at the destruction of traditional values, «negative entropy» stores these values by transforming them according to the historical type of the current era. Тhe becoming of paradigm of light depicting techniques in pictorial art of Belarus during the 20-21st centuries led to the change in priorities. Whilst during the 20th century artists were mainly interested in light-and-shade plasticity and the problem of shape within the framework of realistic method; then, at the turn of the twenty-first century to the fore came the experiments in techniques and technologies, the aspects of light in pictorial art related to content and «higher essence». The depiction of light becomes a conscious purpose for many artists (I. Kosobuko, A. Zadorin, S. Rimashevskij, the group of «svetism (radiance)» artists G. Ivanov, G. Nesterov, V. Kostyuchenko et al.).
Afiliacja: Белорусская государственная академия искусств, Минск
URI: http://hdl.handle.net/11320/5106
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 21-23 września 2014

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)