REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5104
Tytuł: Монтаж как повествовательный принцип в рассказе А. Бирса Добей меня
Inne tytuły: Narrative Principle of Montage in the story “The Coup de Grace” by Ambrose Bierce
Autorzy: Гулевич, Елена
Słowa kluczowe: montage
nonlinear type of narration
recombination
“notional gap”
montage scene
“point of vision”
principle
монтаж
рекомбинации
«смысловая лакуна»
монтажная картина
нелинейность повествования
принцип «точки зрения»
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 333-343
Abstrakt: The aim of this article is to reveal the poetics of the story “The Coup de Grace” (1891) by Ambrose Bierce. The formal and content peculiarities of the work are predetermined by the use of the montage principle. The interrelation of the principle in the art of cinema and literary art is presented. The peculiarities of the montage principle in literary art are investigated. It is stated that the use of the given principle as a technique for plot presentation leads to conciseness of the narration on a formal level, plot tension on the level of content and reader’s cognitive activity as it presupposes many “notional gaps” and undertone.
Afiliacja: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
URI: http://hdl.handle.net/11320/5104
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.