REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5103
Tytuł: Смысловые параметры художественного пространства в современной русской драме
Inne tytuły: Semantic parameters of art space in modern Russian drama
Autorzy: Подковырин, Юрий
Słowa kluczowe: drama
art space
story
plot
semantic parameters
topography
identity crisis
драма
художественное пространство
фабула
сюжет
смысловые параметры
топография
кризис идентичности
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 317-332
Abstrakt: In this article art specifics of space of the drama as literary genres are considered. Two measurements of drama space are allocated: s p a c e o f s t o r y and s p a c e o f p l o t . The space of plot of the drama, as a whole, corresponds to space of “a narrative act” in an epic work. In t h e c l a s s i c a l drama (from antiquity till the 19th century) authors didn’t focus the attention of the audience on the space of plot. The author of the article comes to a conclusion that in the non-classical drama the emphasis is placed on the space of plot. In the article, ways of the organization of art spaces in the works of I. Vyrypayev, V. Sigarev, S. Reshetnikov, E. Grishkovets are examined. Also semantic heterogeneity of art space in the modern drama is investigated. Semantic oppositions “top and bottom”, “private and social” come to light. The author of this article draws a conclusion that key situations in topography of modern plays occupy “marginal” spaces. The author of the article draws a conclusion that in the forefront in modern plays there are marginal (boundary) spaces (the thrown houses, toilets, cemeteries, waste grounds, etc.). The importance of these spaces is defined that they reflect a condition of a character. This condition is defined as identity crisis.
Afiliacja: Кемеровский государственный университет
URI: http://hdl.handle.net/11320/5103
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.