REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5102
Tytuł: Міфологічний, реальний і віртуальний світи в поезії Світлани Йовенко
Inne tytuły: Mythological, real and virtual worlds in Svitlana Yovenko`s poetry
Autorzy: Смаглій, Ілона
Słowa kluczowe: model of the world
virtual world
image
myth
the hero
fragment
модель світу
образ
герой
фрагмент
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 307-315
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", Białystok, 21-23 września 2014
Abstrakt: This article explores the model of the world in S. Yovenko`s poetry. The types of models in the world (mythological, real and virtual) are considered and their features are analyzed on figurative, thematic, structural plans. General and individual concepts of S. Yovenko`s poetry was identified and classified. The autor argues that model of the mythological world was built in accordance with the traditions of Ukrainian and world myth that unfold in the image of heroes, gods, plot motifs. The poetics of a model of the real world based on the mythological world, but with the clear binary oppositions red / white, wind / silence, nature / city, where the every opposition is the independent fragment of the world`s model. The model of the virtual world blends in the fragment of a city of the real world. The virtual world mediates between the lyrical I, on the one hand, and the world around the lyrical hero, on the other hand. The most striking image of the virtual world`s model is the telephone. The concept of the telephone opens out in S. Yovenko`s poetry the following antithesis: from unnecessary technical apparatus, that is overloaded by information and causes stress to the only communication thread that enables people at a distance to hear each other.
Afiliacja: Український державний хіміко-технологічний університет
URI: http://hdl.handle.net/11320/5102
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 21-23 września 2014

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)