REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5082
Tytuł: Образ дома у дороги в поэме А. Т. Твардовского Дом у дороги
Inne tytuły: The image of home by the road in the poem by A. Tvardovsky Home by the road
Autorzy: Злобина, Надежда
Słowa kluczowe: metaphor
road house
world
family
war
archetypal images
style
poetics
метафора
дом у дороги
мир
семья
война
архетипические образы
стиль
поэтика
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 137-144
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", Białystok, 21-23 września 2014
Abstrakt: The image of “the road home” is dynamic. A joyful outdoor image of the house shift is the image of the house, which is forced to hide meeting furtively to their rightful owners, and finally, it destroys the house, the ashes, which only after many years come, when new post-war house. Filigree and appropriate use of techniques of folk poetics forms the style of the poem. Saying formula, psychologists-ical parallelism, metonymy, constant epithets, repetition-retardation participants create the image of “house by the road”. The image of the house by the road does not stop at the borders of the folk image that is saturated with new meanings, complicates its semantics. The image of the house by the road of A. T. Tvardovsky in this sense is the traditionally antithetical understanding of the home. A. T. Tvardovsky overcomes tragic predetermination of the image house by the road.
Afiliacja: Москва, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет –Свято-Алексиевская Пустынь (Россия)
URI: http://hdl.handle.net/11320/5082
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 21-23 września 2014

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)