REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5070
Tytuł: Функциональная роль архетипов Дома и Дороги в раскрытии характера героини романа Джейн Смайли Частная жизнь
Inne tytuły: The Functional Role of the Archetypes of the Home and the Road in the Delineation of the Character of the Heroine of Jane Smiley’s Novel Private Life
Autorzy: Комаровская, Татьяна
Słowa kluczowe: self-identification
a parody
spiritual intimacy
the traditional novel
spiritual cowardice
stereotypes of behavior
archetype
message
самоидентификация
сатирическая пародия
традиционный викторианский роман
институт брака
самореализация
стереотипы женского поведения
духовная трусость
архетип
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 117-122
Abstrakt: The main theme of J. Smiley’s – the fate of a woman, her way to self-identification is revealed in this novel historically, that is, the action of the novel takes place at the end of the 19th – the first half of the 20th century. The first part of the novel is a parody at J. Austen’s novels. Margaret, the main character of "Private Life", reminds us of the heroines of J. Austen – a clever, wellread, intellectual person. According to the tradition of J. Austen’s novels she gets her prize at the end of this part -a rich and handsome young man as the husband. The story of her married life is the denunciation of the institution of marriage as Smiley sees it, as is shown in the article. This historical novel is devoted to the first manifestation of feminism at the end of the 19th – the beginning of the 20th century and tells about different strategies women took to it. The archetypes of the House and the Road play an important role in conveying the message of this novel.
Afiliacja: Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка
URI: http://hdl.handle.net/11320/5070
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.