REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5063
Tytuł: Символика «небесной обители» в поэзии В. С. Соловьева
Inne tytuły: Symbols of «heavenly abode» in V. S. Solovyov’s poetry
Autorzy: Авдейчик, Людмила
Słowa kluczowe: V. S. Solovyov’s works
religious and philosophical poetry
Sophian lyrics
image
symbol
myth
synthesis of literature and philosophy
творчество В. С. Соловьева
религиозно-философская поэзия
софийная лирика
образ
символ
миф
синтез литературы и философии
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 65-81
Abstrakt: The article deals with the symbolic imagery used in V. S. Solovyov’s poetry to recreate unearthly beautiful Sophian worlds as the preimage of the ideal eternal home. The study considers the symbolic, philosophical and mystical meaning of Solovyov’s poems. The analysis of his famous poem “Three Meetings” reveals the origins and specificity of the opposition between wandering temporal life and desire for eternal Home, which can be expressed by the antithesis ‘earthly homelessness – heavenly abode’, common for Solovyov’s outlook.
Afiliacja: Белорусский государственный университет, Минск
URI: http://hdl.handle.net/11320/5063
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 19-23 września 2016

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.