REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5061
Tytuł: Samowar jako metafora domu w twórczości wybranych pisarzy rosyjskich XIX wieku
Inne tytuły: Samovar as a metaphor of home in the works of selected 19th century Russian writers
Autorzy: Chrząszcz, Matylda
Słowa kluczowe: Russian literary realism
19th century
thing
home
samovar
metaphor
motif
rosyjski realizm
XIX wiek
rzecz
dom
samowar
metafora
motyw
Data wydania: 2016
Data dodania: 6-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania i bezdomności, studia pod redakcją Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Białystok 2016, s. 31-40
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", Białystok, 21-23 września 2014
Abstrakt: In eighteenth-century Russia samovars were already quite common and with time they became even more popular. In the next century samovar as an object accompanying people in their everyday life became a part of literature and a significant motif of literary realism. In the article certain regularity in Russian 19th century literature is presented – samovar is a metonymy of hearth and home. It takes place in such literary works as "The Captain’s Daughter" by Alexander Pushkin, "Poor Folk, Humiliated and Insulted" by Fyodor Dostoyevsky or "Oblomov" by Ivan Goncharov. Taking into consideration the structure and physical characteristics (the need to use red-hot coals that is life fire) samovar obtains certain features which justify its metaphorical meaning of home. Its warmth makes people gather around and then it becomes a substitute of primordial bonfire as well as an “objectified” house microbonfire. What is more, samovar remaining a non-living thing has a power to “add life”. In other words, it helps one to become accustomed to unfriendly surroundings, designate home space or accompany a new life. It is strongly connected with the category of home and it is its central point.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
URI: http://hdl.handle.net/11320/5061
ISBN: 978-83-7431-490-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze", 21-23 września 2014

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)