REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5007
Tytuł: Poezja i poznanie. O poemacie "Eliasz" Bolesława Leśmiana
Inne tytuły: Poetry and Cognition – on Bolesław Leśmian Poem "Eliasz"
Autorzy: Łazicka, Agnieszka
Słowa kluczowe: symbolism
poetry
cognition
Bolesław Leśmian
Eliasz
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 7, 2015, s. 215-230
Abstrakt: The author attempts to demonstrate that the poem "Eliasz" by Bolesław Leśmian has cognitive character. She devotes a lot of attention to the connections between Leśmian poetry and realistic symbolism. Part of the article concerns the poet’s description of the netherworld. Furthermore, it inquires whether the poem accomplishes the ultimate pursuit of poetry – remaining open to one true reality, free of individualism and intellectual constraints. Eventually, the interpretation demonstrates how, through a detached protagonist – "Eliasz", Leśmian begins to doubt the power of poetry to bring one back to primeval cognitive context, to such state of mind where reality is experienced directly through intuition and imagination.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: Agnieszka Łazicka, studentka studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa oraz filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka filologii polskiej i filozofii. Autorka pracy magisterskiej Krytyka myślenia obiektywnego w poezji Zbigniewa Herberta. Interesuje się twórczością Bolesława Leśmiana, Zbigniewa Herberta i Romana Jaworskiego oraz filozofią Maurice’a Merleau-Ponty’ego i współczesną etyką cnót.
E-mail: a.lazicka@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5007
DOI: 10.15290/bsl.2015.07.15
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_7_2015_A_Lazicka_Poezja_i_poznanie.pdf169,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.