REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5006
Tytuł: Modlitewna skarga „ani przeciw ludziom – ani przeciw Bogu”. Refleksja nad motywem łez w dwóch wierszach Juliusza Słowackiego
Inne tytuły: Complaint Prayer “Neither Against People – Nor Against God”. Reflecting on the Motif of Tears in Two Poems by Juliusz Słowacki
Autorzy: Mazur, Anna
Słowa kluczowe: lyric poetry
Juliusz Słowacki
motif of tears
autobiographism
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 7, 2015, s. 201-214
Abstrakt: The article reinterprets the two poems which Juliusz Słowacki wrote while travelling to the Holy Land. Unlike in previous interpretations, here the author uses the motif of tears to uncover the poems’ emotional value and to situate them in the tradition of romanticism. Other poems from the same period set the interpretative context and anticipate the poet’s spiritual growth. Consequently, the article is yet another attempt to demonstrate the emotive characteristics of Słowacki’s lyric poetry. Moreover, it shows how his works are related to his biographical background.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: Anna Mazur, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowała rozprawę doktorską na temat motywu łez w liryce polskich poetów romantycznych: AdamaMickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących problemów: obrazy uczuciowości w liryce romantycznej, historia idei XIX wieku, Mickiewicz jako poeta i myśliciel w wykładach paryskich, pogranicza literatury i sztuki, recepcja tematów romantycznych w poezji współczesnej, komparatystyka literacka. Jest autorką artykułów naukowych publikowanych w tomach zbiorowych i na łamach czasopism: „Studia Norwidiana”, „Litteraria Copernicana” oraz współredaktorką przygotowanego tomu konferencyjnego "Płacz romantyków".
E-mail: mazurzanka@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5006
DOI: 10.15290/bsl.2015.07.14
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_7_2015_A_Mazur_Modlitewna_skarga.pdf164,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.