REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5003
Tytuł: Poetyka Białegostoku Krzysztofa Gedroycia
Inne tytuły: Poetics of Białystok by Krzysztof Gedroyć
Autorzy: Konończuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: urban space
city-text
city-spectacle
poetics
Krzysztof Giedroyć
Białystok
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 7, 2015, s. 157-166
Abstrakt: The article interprets the essays Listy z dolnego miasta by Krzysztof Gedroyć. Here experiencing the city is constructed through metaphors such as city-text (written and read) and city-spectacle (performed and beheld). This further allows us to investigate the artistic expression of urban space and to propose poetry analysis.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Elżbieta Konończuk, dr hab. prof. Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury. Interesuje się związkami między teorią literatury a historiografią oraz geografią humanistyczną. Autorka książek: "Mazurska obecność Erwina Kruka" (1993), "Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk – Ernst Wiechert – Johannes Bobrowski" (2000), "W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego" (2009). Redaktor monografii: "Od poetyki przestrzeni do geopoetyki" (2012), "Geografia i metafora" (2013) oraz "Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze" (2015).
E-mail: elkononczuk@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5003
DOI: 10.15290/bsl.2015.07.11
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_7_2015_E_Kononczuk_Poetyka_Bialegostoku_Krzysztofa_Gedroycia.pdf121,96 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.