REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5001
Tytuł: Niepochwytność ironii
Inne tytuły: Elusiveness of Irony
Autorzy: Sidoruk, Elżbieta
Słowa kluczowe: irony
ironic attitude
ironic consciousness
satire
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 7, 2015, s. 129-137
Abstrakt: The text discusses the book "Co z tą ironią?", whose author, Zofia Mitosek, distinguishes between critical irony and irony of doubt. Pointing out the differences in the world view aspect of those two types of irony, Mitosek claims that the first one is specific for “ironic attitude”, while the second one characterizes “ironic consciousness”. The article, however, questions the validity of such categorization in analytical practice. The final conclusion emphasises the fact that it is very difficult to make clear-cut division between the two types of irony.
Afiliacja: Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Elżbieta Sidoruk, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się literatura polską XX wieku w perspektywie poetyki historycznej, a w szczególności zjawiskami takimi jak satyra, humor, groteska, parodia. Jest autorką książek "Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka" (1995) i "Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński" (2004), a także redaktorem monografii "Od poetyki przestrzeni do geopoetyki" (2012), "Geografia i metafora" (2013) oraz "Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze" (2015).
E-mail: elzbieta.sidoruk@gmail.com
Opis: Dyskusja nad książką Zofii Mitosek, Co z tą ironią?, Gdańsk 2013.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5001
DOI: 10.15290/bsl.2015.07.09
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_7_2015_E_Sidoruk_Niepochwytnosc_ironii.pdf115,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.