REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4998
Tytuł: Złota kaczka w pięciu smakach. Warszawska legenda i jej rekontekstualizacje
Inne tytuły: Five Tastes of Golden Duck. The Re-Contextualizations of Warsaw Legend
Autorzy: Piotrowski, Igor
Słowa kluczowe: urban legend
regional folklore
re-contextualization of Warsaw legend
social-spatial perception
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 7, 2015, s. 73-87
Abstrakt: The text narrates the story of the printed edition of Andrzej Słowaczyński’s vaudeville Chłopiec studukatowy, which was the first to include the golden duck legend. It reconstructs the cultural and topographical context of the 1830 performance in Teatr Rozamitości in Warsaw (Variety Theater), and traces its phonological paradoxes. The vaudeville parodied Ferdinand Raimund’s Chłop milionowy, and today it remains a valuable testimony of both urban and regional folklore. Additionally, it exposes the social-spatial perceptions of the 19th-century Varsovians. Paradoxically, Chłopiec studukatowy owes its resulting commercial success to the literary, albeit cursory interpretations of the legend which followed.
Afiliacja: Instytut Kultury Polskiej. Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Igor Piotrowski, dr, pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW(adiunkt w Zakładzie Historii Kultury i współzałożycielem Pracowni Studiów Miejskich), zajmuje się historią kultury polskiej i kulturowymi dziejami Warszawy. Autor książek: "Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii..." (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki & Wyd. TRIO, Warszawa 2007) oraz "Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku" (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012).
E-mail: igorpiotrowski79@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4998
DOI: 10.15290/bsl.2015.07.05
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_7_2015_I_Piotrowski_Zlota_kaczka_w_pieciu_smakach.pdf158,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.