REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4984
Tytuł: Wychowanie patriotyczne w przedszkolach II Rzeczypospolitej
Inne tytuły: Patriotic education in kindergartens in the Second Republic of Poland
Autorzy: Samsel, Agata
Słowa kluczowe: wychowanie przedszkolne
historia wychowania
wychowanie patriotyczne
II Rzeczypospolita
Data wydania: 2012
Data dodania: 11-sty-2017
Wydawca: Trans Humana
Źródło: Kobieta a patriotyzm - konteksty historyczno-pedagogiczne XVI-XX wieku, pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej, Łukasza Kalisza, Artura Konopackiego, Białystok 2012, s. 121-134
Abstrakt: The fact that Poland regained its independence after the long-lasting non-existence made it necessary to redefine the idea of patriotism. The newly created state required its own educational institutions which could be used for upbringing new generations. Following the statutory law O USTROJU SZKOLNICTWA which was promulgated on the llof March 1932, the kindergartens became the part of the educational system and were the places where the certa in values and ideas were supposed to be taught. In spite of the difficult economic and financial situation of the new state, each year there were more and more qualified kindergar­ten teachers prepared and ready to educate and introduce the required patriotic, social and religious values. The analysis of the sources shows that no matter what political options governed the country, throughout the whole period of time between the two World Wars, the main educa­tional motto was "God, honour, the country". The kindergarten teach­ ers of the time also had their share in the process.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/11320/4984
ISBN: 978-83-61209-68-3
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Bib)
Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Samsel_2012_Wychowanie_patriotyczne_w_przedszkolach_Kobieta_a_patyriotyzm_121-135.pdf568,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.