REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4816
Tytuł: Wschód w ukraińskiej recepcji literackiej dwudziestolecia międzywojennego
Inne tytuły: The East in Ukrainian literary reception of the interwar twenty years period
Восток в украинской литературной рецепции межвоенного двадцатилетия
Autorzy: Vas'kiv, Mykola
Sylwestrzak, Małgorzata (przeł.)
Słowa kluczowe: Ukrainian Literature
Interwar Twenty Years Period
Oriental Studies
All-Ukrainian Scientific Association of Eastern Studies
Translation
Reception
Travel Sketch
literatura ukraińska
dwudziestolecie międzywojenne
orientalistyka
Ukraińskie Orientalistyczne Towarzystwo Naukowe
przekład
recepcja
szkic z podróży
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 277-295
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The article deals with a strong interest in the East and a rapid development of oriental studies in Ukraine in the 1920s and the early 1930s, which was reflected in fiction. At the time P. Tychyna, M. Bazhan, L. Pervomaisky, V. Dubrovsky and others actively translated poetry and prose of Eastern literatures. The Eastern culture and direct impressions of personal journeys became a powerful urge to create lyric and epic works (the short stories and tales by O. Dosvitniy, "The Conspiracy of Desmol" by L. Velychko, "The Black Lake" by V. Gzhytsky, "The Novel of Mezhyhirya" by I. Le, "The Master of the Ship" by Yu. Yanovsky and others). But the most detailed and comprehensive vision of the nature, climate, economic features, way of life and culture of the Eastern people could be seen in numerous travel sketches.
Afiliacja: Kijowski Uniwersytet Narodowy Kultury i Sztuki
Nota biograficzna: VAS’KIV Mykola, prof. dr hab., kierownik Katedry Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym Kultury i Sztuki. Zainteresowania naukowe: literacka orientalistyka (przede wszystkim turkologia), historia literatury ukraińskiej lat 20. i 30. XX wieku; teoria gatunków literackich (przede wszystkim teoria powieści), komparatystyka literacka, współczesna literatura ukraińska, teoria i etyka dziennikarstwa. Należy do Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym czterech monografii: "Український роман 1920-х – початку 1930-х років" ["Powieść ukraińska lat 20. i początku lat 30. XX wieku"] (Kamieniec Podolski 2007); "Романні форми в українській літературі 1920–1930-х років" ["Formy powieściowe w literaturze ukraińskiej lat 20. i 30. XX wieku"] (Kamieniec Podolski 2009); "Український еміграційний роман 1930-50-х років ["Ukraińska powieść emigracyjna w latach 30., 40. i 50. XX wieku"] (Kamieniec Podolski 2011); "Национальные окраины РСФСР в украинском путевом очерке 1920–30-х годов. От Москвы до самых окраин" ["Narodowe kresy RFSRR w ukraińskich sprawozdaniach z podróżny w latach 1920–1930"] (Saarbrücken 2014). Współautor monografii zbiorowych: "Українська культура: еволюція кризової свідомості" ["Kultura ukraińska. Ewolucja świadomości kryzysowej"] (Tarnopol 2013); "Стратегії і практика культурних перетворень: зарубіжний досвід: колективна монографія ["Strategie i praktyka przemian kulturowych. Doświadczenia zagraniczne. Monografia zbiorowa"] (Tarnopol 2015); "Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele" (tom I serii „Problemy współczesnej humanistyki”) (Gdańsk–Kijów 2014).
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4816
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
013 vaskiv.pdf638,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.