REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4810
Tytuł: „Niepoprawny romantyk” patrzy na Maroko. „Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i państwie marokańskim” Teodora Tripplina
Inne tytuły: “The incurable romantic” looks at Morocco. “Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i Państwie Marokańskim” (“Memoirs from travels around Denmark, Norway, England, Portugal, Spain and the Moroccan State”) by Teodor Tripplin
Autorzy: Puzio, Katarzyna
Słowa kluczowe: Teodor Tripplin
Morocco
romantic journey
folk
the Moors
Islam
Maroko
podróż romantyczna
lud
Maurowie
islam
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016, s. 157-175
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;16
Studia Tatarskie;5
Abstrakt: The article presents the image of Morocco as seen through the eyes of an “incurable romantic”, traveller, polyglot and physician: Teodor Tripplin, one of the most widely read Polish writers in the middle of the nineteenth century, now almost forgotten. His "Wspomnienia z podróży po Danii, Norwegii, Anglii, Portugalii, Hiszpanii i Państwie Marokańskim" ("Memoirs from Travels around Denmark, Norway, England, Portugal, Spain and the Moroccan State"), published in 1844, is the second in the history of Polish literature, after "Podróż do Cesarstwa Marokańskiego" ("The Journey to the Moroccan Empire") by Jan Potocki, report from a trip to North Africa. Fascinated by relics of the Moorish rule seen in Spain, he decided to get to know the descendants of Moors and search for answers to the key question in the Polish 19th-century historiosophy – of whether the memory of a nation’s glorious past can give hope for the nation’s revival in the future. The way of subjectifying the outside world, conditioned by the destination of the author’s travel, his belonging to the romantic cultural formation and his personal interests, shaped not only the descriptive-informative layer of his travel memoirs, but also the extensive layer of commentaries and reflection. The traveller directed his attention primarily to the folk people, their religion (the world of Islam, largely inaccessible to Christians), traditional beliefs and superstitions, landscapes, the widely understood “picturesqueness”, historicism, exoticism and extraordinariness, while trying to recreate the unique local colour of the country.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: PUZIO Katarzyna, dr, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: literatura późnego oświecenia i romantyzmu, polskie podróżopisarstwo romantyczne.
Sponsorzy: Książka została zredagowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4810
ISBN: 978-83-64081-33-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna "Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy", 20–21 listopada 2015 roku

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07 puzio.pdf558,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.