REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4517
Tytuł: Co może zaoferować biblioteka naukowa swoim czytelnikom w dobie wzrastającej komputeryzacji życia codziennego?
Inne tytuły: What can a research library offer its users in the age of the increased computerisation of daily life?
Autorzy: Kuźma, Elżbieta
Słowa kluczowe: biblioteka naukowa
badanie jakości usług
SERVQUAL
badanie potrzeb czytelników
satysfakcja czytelnika
atrakcyjność biblioteki
research library
library service quality assessment
library users' needs assessment
library users' satisfaction
library’s attractiveness
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 317-326
Abstrakt: Tradycyjnych czytelników ubywa we wszystkich typach bibliotek. Środowisko bibliotekarzy nieustannie pracuje nad kwestią zapobiegania temu procesowi. W artykule zasygnalizowano istotę metod badania jakości wraz z oceną ich skuteczności w dotychczasowej działalności dużej, dwuwydziałowej biblioteki oraz zaproponowano koncepcje służące poprawie jakości jej funkcjonowania. Biorąc pod uwagę głosy czytelników, ich potrzeby, jak również wyciągając wnioski z codziennych obserwacji w pracy z użytkownikami, omówiono dobre praktyki, które w tej bibliotece już zaistniały, i które przynoszą oczekiwane rezultaty. Zasygnalizowano również pomysł innych rozwiązań, służących próbie zwiększenia się liczby czytelników tradycyjnych.
This article discusses the essence of library quality assessment methods and proposes some ways of measuring their effectiveness in running a large two-faculty library. It also looks at ways of improving the quality of service provided by such a library. Regarding our librarians daily work with various readers and taking into account our library users’ needs and their feedback, this article discusses good practices in the library management which have already been implemented and produced desired results. The article also promotes other good practices to be followed to increase the number of traditional readers.
Afiliacja: Biblioteka Filologiczna NOVUM Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: elkak@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4517
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
21_Kuzma.pdf221,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.