REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4510
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorOlszewska, Helena-
dc.date.accessioned2016-09-13T12:02:18Z-
dc.date.available2016-09-13T12:02:18Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 201-209pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-484-8-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4510-
dc.description.abstractReferat omawia wykorzystanie statystyk frekwencyjnych odzwierciedlających rzeczywiste (fizyczne) i elektroniczne odwiedziny bibliotek oraz problemy wynikające z pobieżnej, niedbałej i selektywnej interpretacji uzyskanych w ten sposób danych przez bibliotekarzy. Omówiono także zagadnienia dotyczące rejestracji danych oraz ich dalszego przetwarzania w bibliotekach. Ponadto, przedstawiono implikacje wynikłe z zainstalowania nowoczesnych narzędzi służących do rejestracji i monitorowania użytkowników zdalnych, takich jak np. HAN, jakie pozostają do dyspozycji bibliotekarzy w nowoczesnej bibliotece oraz zasygnalizowano niezrozumiały opór ze strony środowiska bibliotecznego i dyrektorów bibliotek do wykorzystywania tych statystyk w pełni. W dalszej kolejności przedstawiono usługi zdalne jakie oferowane są przez BU w Poznaniu, jak również system pozwalający na właściwe gromadzenie, systematyzowanie i pomiar danych w celu umożliwienia ich dalszego porównania z odpowiednimi statystkami usług oferowanych na miejscu w bibliotece. Zestawienia te jednoznacznie wskazują na fakt, że BU w Poznaniu nie została wcale porzucona przez czytelników, a wręcz przeciwnie – użytkownicy są nadal, tylko po prostu pracują (nad materiałem udostępnionym przez bibliotekę) z domu. Choć trudno się z tym pogodzić, jest to fakt, nad którym bibliotekarze będą musieli przejść do porządku dziennego w przyszłości. Ostatnia część artykułu dotyczy nowych zadań, jakie stoją przed bibliotekami akademickimi, a mianowicie stworzenia odpowiedniej przestrzeni społecznej i zapewnienie miejsca, w którym będzie mogło dochodzić do spotkań w świecie rzeczywistym a nie wirtualnym.pl
dc.description.abstractThis presentation discusses briefly the use of attendance statistics that reflect actual and electronic visits to libraries and the problem of casual and selective interpretation of these data by librarians. Problems and issues regarding the recording of data and their further processing by librarians are also discussed. Furthermore, I also consider the appearance of state-of-the-art tools for the registration and monitoring of remote users that have been recently developed, such as HAN, and indicate the incomprehensible reluctance of librarians and library directors to exploit these statistics to full effect. Further on in the presentation, remote services of the University Library in Poznań are presented, as well as a system that allows these services to be properly recorded, systematised and measured in order to make it possible to compare these data with the statistics of those services that are provided directly at the library. These juxtapositions clearly indicate that the library of Adam Mickiewicz University has not been abandoned by users and that, in fact, the users are still there but they simply work from outside the library. As hard as it is, this is something to which librarians will have to get accustomed to in the future. The last part of the article deals with the new assignments for academic libraries, namely the creation of social space and providing with meeting places in the real world rather than in the virtual one.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectstatystyki odwiedzin tradycyjnych i elektronicznychpl
dc.subjectzdalny dostęp do źródeł i kolekcji elektronicznych bibliotekipl
dc.subjectspołeczna przestrzeń bibliotek akademickichpl
dc.subjectattendance statistics in their traditional and electronic versionspl
dc.subjectremote access to resources and library collectionspl
dc.subjectsocial space in academic librariespl
dc.titleBiblioteki bez użytkowników! Czyli co to znaczy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniupl
dc.title.alternativeThe library without users, or what it exactly means in the University Library in Poznańpl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.Emailhelo@amu.edu.plpl
dc.description.AffiliationBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl
dc.description.referencesBlodgett J., Bremer P.: Rolling the dice in an academic library: game nights help students feel at home. „American Libraries” Vol. 45, nr 11/12 (2014), s. 50-53.pl
dc.description.referencesBreeding E.: Library Systems Report: operationalizing innovation. „American Libraries Magazine” Vol. 46, nr 5 (2015), s. 28-41.pl
dc.description.referencesDerfert Wolf L.: Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna – normy międzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS. W: Znaczenie i badania jakości w bibliotekach. V Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej Łódź/Rogów. Łódź 2012, s. 23-40.pl
dc.description.referencesJoint N.: Is digitisation the new circulation?: borrowing trends, digitization and the nature of reading in US and UK libraries. „Library Review” Vol. 57, nr 2 (2008), s. 86-95.pl
dc.description.referencesLaw D.: The world is our lobster. Rethinking traditional attitudes. „New Library World” Vol. 115, nr 5/6 (2014), s. 200-210.pl
dc.description.referencesMorris S. E., Currie L.: Remember me? Content development in a user-centered services library. „Collection Management” Vol. 39, nr 2/3 (2014), s. 96-109.pl
dc.description.referencesPiotrowicz G. Współczesna biblioteka akademicka w ujęciu systemowym, integrującym jej przestrzeń fizyczną i elektroniczną. „Biuletyn EBIB” 2015, nr 1(155). Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/321/494 [30 czerwca 2015].pl
dc.description.referencesWojciechowski J.: Biblioteki w nowym otoczeniu. Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesZha X., Zhang J., Yan Y.: Exploring the effect of individual differences on user perceptions of print and electronic resources. „Library Hi Tech” Vol. 32, nr 2 (2014), s. 346-367.pl
dc.description.pages201-209pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14_Olszewska.pdf204,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.