REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4389
Tytuł: O recepcji Baśki i Barbary Zofii Romanowiczowej
Inne tytuły: On the Reception of Baśka i Barbara by Zofia Romanowiczowa
Autorzy: Morawiec, Arkadiusz
Słowa kluczowe: identity
emigration
bilingualism
multiculturalism
motherhood
Zofia Romanowiczowa
Data wydania: 2015
Data dodania: 11-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 6, 2015, s. 99-120
Abstrakt: The text concerns the most notable, next to Passage through the Red Sea, literary accomplishment of Zofia Romanowiczowa – the 1956 novel Baśka i Barbara. It was the first emigration book to appear on Polish bookselling market, and its two 1958 Polish editions launched a vivid discussion among literary critics, columnists, educationalists, and, the so called, regular readers. It received all due attention for being, first of all, an exquisite and innovative literary text on motherhood. Moreover, however, the book now provides a moving commentary on such current issues as upbringing and education of emigrant children, their identity, bilingualism, and multiculturalism.
Afiliacja: Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku, Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Arkadiusz Morawiec, dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego, krytyk literacki, współpracownik „Nowych Książek”. Zajmuje się pisarstwem obrazującym totalitaryzm i uwikłanym w politykę, zapisami doświadczeń granicznych, literaturą obozową i literaturą Holokaustu, najnowszą polską poezją i prozą. Autor książek: Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2000), Seweryna Szmaglewska (1916–1992). Bibliografia (2007), Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora (2009), Polityczne, prywatne, metafizyczne. Szkice o literaturze polskiej ostatnich dziesięcioleci (2014).
E-mail: arkadiuszmorawiec@poczta.fm
URI: http://hdl.handle.net/11320/4389
DOI: 10.15290/bsl.2015.06.06
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
bsl-6_Morawiec.pdf203,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.