REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4384
Tytuł: Przestrzeń doświadczona, przestrzeń wytworzona – literackie topografie Litzmannstadt Getto (rekonesans). Część druga
Inne tytuły: The Space Experienced, the Space Created – Literary Topographies of Litzmannstadt Getto (reconnaissance). Part Two
Autorzy: Szajnert, Danuta
Słowa kluczowe: space
literary topography
experience
creation
endotopy
exotopy
novel
Litzmannstadt Getto
Data wydania: 2015
Data dodania: 11-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 6, 2015, s. 7-25
Abstrakt: The focus of this part of the article is on fictional narratives of Litzmannstadt Getto. The selection includes both endotopic (J. Szpigel, A. Cytryn, Z. Larsson, F. Ka a, C. Rosenfarb) and exotopic texts (L. Epstein, S. Sem-Sandberg, A. Bart). In nearly all of the analyzed materials, unlike in non-fictional record, we deal with the detailed locations of the protagonists’ experience, which is largely due to the genre conventions. Additionally, what explains the low diversity in spatial experience is the fact that the exotopic authors relied to varied extent on historic documentation. Therefore, their topographies of the Łódź ghetto re-write the already existing texts, e.g. authored by the ghetto survivors.
Afiliacja: Katedra Teorii Literatury, Uniwersytet Łódzki
Nota biograficzna: Danuta Szajnert, dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Katedrze Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się filozofiami, teoriami i praktykami interpretacji ze szczególnym uwzględnieniem problemu intencjonizmu (temu zagadnieniu poświęcona jest m.in. jej książka, Intencja autora i interpretacja – między inwencją a atencją (teksty i parateksty), 2011); apokryficznością jako swoistym wariantem poetyk intertekstualnych oraz reprezentacjami Zagłady – ostatnio zwłaszcza literaturą związaną z gettem łódzkim. Opublikowała, w czasopismach naukowych i książkach zbiorowych, wiele artykułów na te tematy.
E-mail: danka@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4384
DOI: 10.15290/bsl.2015.06.01
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2015, nr 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
bsl-6_Szajnert.pdf196,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)