REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4243
Tytuł: Research on Phraseology Across Continents
Redaktor(rzy): Szerszunowicz, Joanna
Nowowiejski, Bogusław
Yagi, Katsumasa
Kanzaki, Takaaki
Słowa kluczowe: phraseology
lexicography
translation
corpus linguistics
foreign language teaching
frazeologia
idiomy
leksykografia
przekład
glottodydaktyka
Data wydania: 2013
Data dodania: 23-cze-2016
Wydawca: University of Bialystok Publishing House
Seria: Intercontinental Dialogue on Phraseology;vol. 2
Abstrakt: The second volume of the IDP series contains papers by phraseologists from five continents: Europe, Australia, North America, South America and Asia, which were written within the framework of the project Intercontinental Dialogue on Phraseology, prepared and coordinated by Joanna Szerszunowicz, conducted by the University of Bialystok in cooperation with Kwansei Gakuin University in Japan. The book consists of the following parts: Dialogue on Phraseology, General and Corpus Linguistics & Phraseology, Lexicography & Phraseology, Contrastive Linguistics, Translation & Phraseology, Literature, Cultural Studies, Education & Phraseology. Dialogue contains two papers written by widely recognised phraseologists: professor Anita Naciscione from Latvia and professor Irine Goshkheteliani.
Sponsorzy: The volume has been financed by the Philological Department of the University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/4243
ISBN: 978-83-7431-383-4
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dialog-2.pdfResearch on Phraseology Across Continents4,83 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.