REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4100
Tytuł: Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues of Phraseological Studies
Redaktor(rzy): Szerszunowicz, Joanna
Nowowiejski, Bogusław
Yagi, Katsumasa
Takaaki, Kanzaki
Słowa kluczowe: frazeologia
idiom
językoznawstwo korpusowe
przekład
badania kontrastywne
idiom phraseology
corpus linguistics
translation
contrastive analyses
Data wydania: 2011
Data dodania: 18-maj-2016
Wydawca: University of Bialytsok Publishing House
Seria: Intercontinental Dialogue on Phraseology; vol. 1
Abstrakt: The volume contains papers by phraseologists from Europe and Asia, which were written within the framework of the project Intercontinental Dialogue on Phraseology conducted by the University of Bialystok in cooperation with Kwansei Gakuin University in Japan (2009-2011). The book consists of the following parts: Dialogue on Phraseology, Corpus Linguistics, Lexicography and Phraseology, Contrastive Linguistics, Translation and Phraseology, Cultural Studies, Education and Phraseology.
Afiliacja: Joanna Szerszunowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Bogusław Nowowiejski - Uniwersytet w Białymstoku
Katsumasa Yagi - Kwansei Gakuin University
Kanzaki Takaaki - Kwansei Gakuin University
E-mail: joannaszersz@gmail.com
Opis: The Project Intercontinental Dialogue on Phraseology (IDP ) was conducted by: Uniwersytet w Białymstoku in cooperation with Kwansei Gaku in University, Graduate School of Language, Communication, and Culture, Białystok – Nishinomiya 2010–2011.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4100
ISBN: 978-83-7431-302-5
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Intercontinental_Dialogue_on_Phraseology.pdfIntercontinental Dialogue on Phraseology 13,39 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.