REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3860
Tytuł: Татарский фольклор как основа национального этикета
Inne tytuły: Tatar folklore as the ground for national etiquette
Folklor tatarski jako podstawa etykiety narodowej
Autorzy: Габдрафикова, Лилия
Słowa kluczowe: Tatars
Paganism
Islam
folklore
etiquette
mentality
codes of conduct
Tatarzy
pogaństwo
islam
folklor
etykieta
mentalność
kodeks zachowań
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 205-216.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: This article analyzes the various codes of conduct adopted by the Tatar Muslim society in the 19th and 20th centuries. To explain the essence of traditional prohibitions, regulations and superstitious ideas the author refers to Tatar Folklore. The study concluded that Tatar etiquette arose from pagan and Arab-Muslim myths and was subsequently fine tuned under the influence of common cultural values.
W artykule analizowane są różnorakie normy zachowania, przyjęte w tatarskim społeczeństwie muzułmańskim na przełomie XIX i XX w. W celu objaśnienia istoty ludowych zakazów, nakazów i przesądów autorka artykułu sięga do folkloru i dochodzi do wniosku, że tatarska etykieta narodowa sformułowała się na podstawie pogańskich i arabsko-muzułmańskich mitów i zmieniała się pod wpływem wartości ogólnoludzkich.
Afiliacja: Lilia GABDRAFIKOVA (Лилия Рамилевна ГАБДРАФИКОВА) - Department of New and Modern History, Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan, Russian Federation)
Nota biograficzna: GABDRAFIKOVA Lilia (ГАБДРАФИКОВА Лилия Рамилевна) Doktor habilitowana w dziedzinie historii, starszy specjalista ds. naukowych w Instytucie Historii im. Sz. Mardżaniego, Akademia Nauk Republiki Tatarstan (Kazań, Federacja Rosyjska) ● Higher Doctoral Degree in History (Doktor nauk), Senior Fellow, Department of New and Modern History, Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan, Russian Federation) ● Доктор исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории, Институт истории им. Ш. Марджани, Академия наук Республики Татарстан (г. Казань, Российская Федерация).
E-mail: bahetem@mail.ru
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3860
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11 gabdrafikova_liliia.pdf467,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.