REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3856
Tytuł: Exorcism Rites from khamail-manuscripts of Lipka Tatars
Inne tytuły: Zaklęcia egzorcystyczne w chamaiłach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Заклинания для ритуалов экзорцизма в хамаилах татар Великого княжества Литовского
Autorzy: Sevruk, Dmitry
Słowa kluczowe: Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego
islam
zaklęcia
egzorcyzm
języki orientalne
татары Великого княжества Литовского
ислам
заклинания
экзорцизм
восточные языки
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 85-105.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Niniejszy artykuł analizuje problematykę arabsko- i turkijskojęzycznych zaklęć, jakie nierzadko spotykamy w chamaiłach Tatarów polsko-litewskich. Teksty te, adresowane do różnych duchów i demonów, wykorzystywane były podczas rytuałów egzorcyzmu. Język oraz zawartość takich tekstów pozwala zakładać, iż były one skompilowane na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego przez potomków osadników tatarskich przybyłych ze Złotej Ordy.
Ряд хамаилов татар Великого княжества Литовского содержит комплекс из примерно тридцати текстов, написанных преимущественно по-арабски, а также на различных тюркских языках. Как следует из введения и содержания самих текстов, представляющих собой заклинания, адресованные к различным духам и демонам, использовались они для некоего подобия ритуалов экзорцизма. Особенности языка и содержания позволяют предположить, что тексты были скомпилированы на территории Великого княжества Литовского потомками переселенцев из Золотой Орды.
Afiliacja: Dmitry SEVRUK (Дмитрий Эдуардович СЕВРУК) - Department of Oriental Linguistics and Country Studies, Faculty of International Relations, Belarusian State University (Minsk, Belarus)
Nota biograficzna: SEVRUK Dmitry (СЕВРУК Дмитрий Эдуардович) Doktor w dziedzinie islamoznawstwa, wykładowca w Katedrze Językoznawstwa i Krajów Orientalnych, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Białoruski Uniwersytet Państwowy (Mińsk, Białoruś) ● Ph.D. in islamic studies, Department of Oriental Linguistics and Country Studies, Faculty of International Relations, Belarusian State University (Minsk, Belarus) ● Доктор философии (Ph.D.), преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока, Факультет международных отношений, Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)
E-mail: dmitry.sevruk@gmail.com
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3856
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
05 sevruk_dmitry.pdf1,03 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.