REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3821
Tytuł: Nieznany rękopis polskiego przekładu Koranu
Inne tytuły: Unknown manuscript of the Polish translation of the Koran
Неизвестная рукопись польского перевода Корана
Autorzy: Konopacki, Artur
Kulwicka-Kamińska, Joanna
Łapicz, Czesław
Słowa kluczowe: Koran
tłumaczenie
Tatarzy
filomaci
Qur'an
translation
Tatars
Philomath Society
Коран
перевод
татары
филоматы
Data wydania: 2015
Data dodania: 10-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 49-67
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Artykuł prezentuje zagadnienie dotyczące odnalezionego fragment tłumaczenia Koranu, który najprawdopodobniej identyfikowany powinien być z nieznanym dotąd w nauce rękopisem przekładu Koranu autorstwa I. Domeyki i D. Chlewińskiego.
The article presents the issue of a discovered Qur'anic translation extract which should, most probably, be linked to the hitherto unknown manuscript, a Qur'anic translation by I. Domeyko and D. Chlewiński.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с найденным фрагментом перевода Корана, который, по всей вероятности, связан с рукописью перевода Корана И. Домейко и Д. Хлевинского, не известной до недавнего времени науке.
Afiliacja: Artur KONOPACKI - Katedra Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Joanna KULWICKA-KAMIŃSKA - Zakład Historii Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Czesław ŁAPICZ - Zakład Komparatystyki Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: KONOPACKI Artur (КОНОПАЦКИЙ Артур) Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku ● Ph.D. in history, Department of History of Education, Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Białystok (Białystok, Poland) ● Доктор наук в области истории, адъюнкт кафедры истории воспитания, Факультет педагогики и психологии, Университет в Белостоке (г. Белосток, Польша).
KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna. Doktor habilitowana, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ● Doctor habil., Head of the Department of History of Polish Language, исследований, Лодзинский университет (г. Лодзь, Польша) Institute of Polish Language, Faculty of Philology, Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland) ● Доктор хабилитованый гуманитарных наук, заведующая кафедрой истории польского языка, Институт польского языка, Филологический факультет, Университет Николая Коперника (г. Торунь, Польша).
ŁAPICZ Czesław Doktor habilitowany, profesor UMK, kierownik Zakładu Komparatystyki Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ● Doctor habil., Professor, Head of the Department of Slavic Comparative Studies, Faculty of Philology, Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland) ● Доктор хабилитованый гуманитарных наук, профессор, заведующий отделом славянской компаративистики, Филологический факультет, Университет Николая Коперника (г. Торунь, Польша).
E-mail: Artur Konopacki: konopackia@wp.pl
Joanna Kulwicka-Kamińska: asiakk2@tlen.pl
Czesław Łapicz: czeslaw@lapicz.pl
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3821
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WHiSM)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03 konopacki_kulwicka_lapicz.pdf986,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.