REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3383
Tytuł: Real estate in tax law
Autorzy: Radvan, Michal
Pařízková, Ivana
Šramková, Dana
Data wydania: 2008
Data dodania: 29-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 229-247
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Niniejszy rozdział przedstawia aspekty podatkowe władania nieruchomościami. Najważniejszymi podatkami w tym zakresie są podatki od własności, w szczególności podatek od nieruchomości, który jest związany zarówno z gruntami jak i infrastrukturą (budynkami), w tym mieszkaniami i lokalami niemieszkalnymi. Władanie nieruchomością może również być przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków, od darowizn oraz podatkiem od przeniesienia własności nieruchomości. Autorzy omawiają konstrukcje wymienionych wyżej podatków. Wskazują również na podatki dochodowe oraz podatek od wartości dodanej jako daniny obciążające powstały (w związku z dysponowaniem nieruchomością) przychód, dochód lub obrót. Osobne miejsce poświęcono tematyce opłat związanych z nieruchomościami, w szczególności – opłatą związaną z przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci wodociągowo–kanalizacyjnej.
Afiliacja: Michal Radvan - Masaryk University
Ivana Pařízková - Masaryk University
Dana Šramková - Masaryk University
URI: http://hdl.handle.net/11320/3383
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Radvan_Parizkova_Sramkova.pdf261,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.