REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3373
Tytuł: Expropriation from the administrative law and financial law point of view in the Czech Republic
Autorzy: Průcha, Petr
Neckář, Jan
Data wydania: 2008
Data dodania: 28-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 143-149
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Niniejsze opracowanie dotyczy instytucji wywłaszczenia nieruchomości: teoretycznych podstaw wywłaszczenia, prawnych uwarunkowań stosowania tej instytucji. Autorzy przedstawiają procedurę wywłaszczania (w tym – organy prowadzące postępowanie i strony tego postępowania), poruszają również zagadnienie sposobu definiowania interesu publicznego (cel wywłaszczenia), metod wyceny nieruchomości oraz orzekania o należnym odszkodowaniu. Zwrócono również uwagę na aspekt podatkowy wywłaszczenia, tj. obowiązki podatkowe po stronie wywłaszczonego i wywłaszczającego.
Afiliacja: Petr Průcha - Masaryk University
Jan Neckář - Masaryk University
URI: http://hdl.handle.net/11320/3373
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Prucha_Neckar.pdf210,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.