REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3364
Tytuł: Free movement of capital
Autorzy: Sehnálek, David
Data wydania: 2008
Data dodania: 26-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 81-84
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Swobodny przepływ kapitału jest podstawą uregulowań zawartych w unijnych przepisach o jednolitym rynku. Ogólnie rzecz biorąc, państwom członkowskim nie wolno ograniczać tej swobody. Jednak w pewnych sytuacjach konieczne okazuje się zachowanie pewnych wyjątków (ograniczeń) od ogólnej zasady swobody przepływu kapitału. Niniejszy artykuł dotyczy jedynie ograniczeń czasowych, jakie zostały wprowadzone w momencie przystąpienia nowych państw do UE w 2004 roku, aby nie dopuścić do poważnych zaburzeń w ich gospodarkach. Republika Czeska wykorzystała tę możliwość i w tzw. okresie przejściowym ogranicza obcokrajowcom prawo do nabywania nieruchomości.
Afiliacja: Masaryk University
URI: http://hdl.handle.net/11320/3364
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Sehnalek.pdf144,98 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.