REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3363
Tytuł: Real estate from the perspective of Czech private international law
Autorzy: Rozehnalová, Naděžda
Valdhans, Jiří
Data wydania: 2008
Data dodania: 26-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 73-80
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Wskazanie właściwego (mającego zastosowanie w danej sytuacji) systemu prawnego oraz jurysdykcji, tj. określenie, czy ma zastosowanie własny system (jurysdykcja), czy system (jurysdykcja) państwa obcego, jest domeną prawa międzynarodowego prywatnego. W Republice Czeskiej stosowne przepisy zawarte są w ustawie nr 97/1963 Sb. oraz w podpisanych przez to państwo umowach międzynarodowych. W odniesieniu do władania nieruchomościami stosowana jest zasada lex rei sitae. Wyjątek stanowi dziedziczenie nieruchomości – tu w prawie czeskim przyjęto zasadę lex patrie (prawo właściwe dla zmarłego). Kwestia postępowania w sprawach praw rzeczowych i dziedziczenia nieruchomości jest przekazywana do wyłącznej jurysdykcji sądów państwa, w którym znajduje się nieruchomość. W tym aspekcie czeskie prawo krajowe nie różni się od uregulowań unijnych i norm zawartych w traktatach międzynarodowych.
Afiliacja: Masaryk University
URI: http://hdl.handle.net/11320/3363
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Rozehnalova_Valdhans.pdf207,43 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.