REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3361
Tytuł: The principle “Superficies solo cedit” in Czech law
Autorzy: Salák, Pavel
Data wydania: 2008
Data dodania: 26-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 59-64
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu zasady „superfi cies solo cedit”. Ta klasyczna zasada prawa cywilnego obecna była w czeskim ustawodawstwie przedwojennym. Niestety, na skutek zmian społeczno–politycznych początku lat pięćdziesiątych, od zasady tej odstąpiono. Jej ponowne wprowadzenie przygotowywane jest w związku ze zbliżającą się kodyfi kacją prawa cywilnego.
Afiliacja: Masaryk University
URI: http://hdl.handle.net/11320/3361
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Salak.pdf168,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.