REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3360
Tytuł: Real estate in civil law
Autorzy: Fiala, Josef
Hurdík, Jan
Králíčková, Zdeňka
Selucká, Markéta
Data wydania: 2008
Data dodania: 26-paź-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan, Białystok 2008, pp. 13-58
Seria: Białostockie Studia Prawnicze;z. 4
Abstrakt: W opracowaniu przedstawiono w zarysie czeskie uregulowania prawne dotyczące pojęcia nieruchomości. Poruszono również problematykę działek (parceli), lokali i budynków będących odrębnymi od gruntu przedmiotami stosunków prawnych niepodlegających reżimowi zasady „superfi cies solo cedit”. Autorzy omawiając prawo własności nieruchomości charakteryzują sposoby nabycia, zbycia (w tym - utraty) i ochrony tego prawa; poruszają również zagadnienie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. Osobne miejsce poświęcono tematyce współwłasności nieruchomości.
Afiliacja: Josef Fiala - Masaryk University
Jan Hurdík - Masaryk University
Zdeňka Králíčková - Masaryk University
Markéta Selucká - Masaryk University
URI: http://hdl.handle.net/11320/3360
ISBN: 978-83-89620-43-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):(Białostockie Studia Prawnicze, 2008, Z. 4) Real estate in Czech and Polish law, sc. ed. Grzegorz Liszewski, Michal Radvan

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_4_2008_Fiala_Hurdik_Kralickova_Selucka.pdf328,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.