REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3282
Tytuł: Przestrzeń n-wymiarowa i węch. Uwagi o futuryzmie
Inne tytuły: N-dimensional Space and Smell. Observations on Futurism
Autorzy: Kokoszka, Magdalena
Słowa kluczowe: futurism
poetics
space
senses
smell
Data wydania: 2014
Data dodania: 2-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 5, 2014, s. 203-214
Abstrakt: The author’s subject of interest is olfactory experience and its effect on the form of the space presented by futurists. The futurists develop new sensitivity, open to “sharp” stimuli, and not avoiding dissonances. The smell becomes in this context a component of the constructed space, appertaining to the forms of intensity, dynamic forms. The scent appeals to intuition rather than reasonable calculation, encouraging the futurist “new opening”. Also a broader context of the considerations seems important: the pursuit, declared in program texts of the futurists, of going beyond the convention of three dimension towards an n-dimensional space experienced with all senses; in other words the will to differentiate the ways of perception in order to enrich special imagination.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: Magdalena Kokoszka, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się genologią form rodzajowych bloku silva oraz wyobraźnią poetycką. Jest współautorką wydanych wraz z Gabrielem Gałą szkiców o Bolesławie Leśmianie (Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie, 2004), a także autorką książki poświęconej twórczości Tymoteusza Karpowicza (Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza, 2011).
E-mail: magdalena.kokoszka@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3282
DOI: 10.15290/bsl.2014.05.12
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2014, nr 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12-Kokoszka.pdf134,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)