REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/312
Tytuł: Podlaska lokalność w narracjach socjologicznych, magicznych i satyrycznych
Inne tytuły: Podlasie's Localness in Sociological, Magical and Satirical Narratives
Autorzy: Konończuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: geopoetics
new regionalism
autobiogrphical places
local narratives
city space
Podlasie
geopoetyka
nowy regionalizm
miejsca atobiograficzne
lokalne narracje
przestrzeń miasta
Data wydania: 2012
Data dodania: 20-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 3, 2012, s. 141-156
Abstrakt: The article focuses on the local narratives of the Podlasie region as represented by Edward Redliński, Sokrat Janowicz, Michał Androsiuk, Jan Kamiński and Ignacy Karpowicz. The author presents the transformations of tendencies in the Podlasie prose of the latest half-century, from the poetics of sociological document to the poetics of grotesque and magical realism, interpreting these transformations as characteristic of new regionalism
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/312
DOI: 10.15290/bsl.2012.03.10
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2012, nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10-Kononczuk.pdf125,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.