REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/306
Tytuł: Sarajewo jako metafora. Miasto i mit
Inne tytuły: Sarajevo as a Metaphor. The City and the Myth
Autorzy: Duda, Maciej
Słowa kluczowe: Sarajevo
multiculturality
transculturation
city
post-Yugoslav prose
Sarajewo
wielokulturowość
transkulturowość
miasto
proza postjugosłowiańska
Data wydania: 2012
Data dodania: 20-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 3, 2012, s. 53-70
Abstrakt: Post-Yugoslav prose published in Poland after the year 1990, despite its simplistic reception by Poles, complicates the simple, nationalistic image of political divisions that had followed the collapse of Yugoslavia. Literary representations of Sarajevo conceived of as a space that is complex both ethnically and culturally becomes a perfect symbol of multi-cultural and trans-cultural dependencies. Consequently, the city shown in disseminational contexts violates the iconic image of the Balkans that is over-represented in mainstream Polish reception and supported by ethno-national categories overused by the media and popular magazines.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/306
DOI: 10.15290/bsl.2012.03.04
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2012, nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04-Duda.pdf132,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.