REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/304
Tytuł: Kilka uwag o domniemanych związkach map i pejzażu literackiego
Inne tytuły: A Few Notes on the Alleged Relationship Between Maps and Literary Landscape
Autorzy: Dajnowski, Maciej
Słowa kluczowe: landscape
description
geopoetics
map
representation
critical cartography
krajobraz
opis
geopeotyka
mapa
reprezentacja
kartografia krytyczna
Data wydania: 2012
Data dodania: 19-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 3, 2012, s. 37-51
Abstrakt: The article is devoted to the possible inspirations for analysis and interpretation of literary descriptions of space and landscape of history and theory of cartography after its critical turn. One example of such an application is exemplified by landscapes-maps found in Mariusz Wilk's Wilczy notes (The journals of a white sea wolf).
Afiliacja: Uniwersytet Gdański
URI: http://hdl.handle.net/11320/304
DOI: 10.15290/bsl.2012.03.03
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2012, nr 3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03-Dajnowski.pdf128,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.