REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/299
Tytuł: Bohaterowie Arthura Schnitzlera w steatralizowanej przestrzeni Wiednia
Inne tytuły: Arthur Schnitzler’s Heroes in a Theatricalized Space of Vienna
Autorzy: Surowiec, Joanna
Słowa kluczowe: city-space
modernism
theatricalization
Vienna
Arthur Schnitzler
przestrzeń miejska
modernizm
teatralizacja
Wiedeń
metafora teatru
Data wydania: 2011
Data dodania: 19-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 2, 2011, s. 167-183
Abstrakt: The article deals with the work of a Viennese modernist Arthur Schnitzler in the context of the phenomenon of theatricalization in city-space. The author attempts to define the civilizational and cultural reasons for theatrical behaviours and the results of living modern life a la spectacle. She believes that Arthur Schnitzler, incorporating into literature one of the most important scientific discoveries of his time – psychoanalysis, showed the relationship between the city and mental diseases but also between the latter and the phenomenon of theatricalization.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/299
DOI: 10.15290/bsl.2011.02.13
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2011, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
13-Surowiec.pdf135,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.