REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/298
Tytuł: Kościół czy świątynia – kilka spostrzeżeń na temat języka poetów oświecenia
Inne tytuły: A Church or a Temple – a Few Notes on the Subject of the Language of Enlightenment Poets
Autorzy: Pluta, Paweł
Słowa kluczowe: temple
church
poetry
poetic semantics
Polish enlightenment
świątynia
kościół
poezja
semantyka poetycka
polskie oświecenie
Data wydania: 2011
Data dodania: 19-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 2, 2011, s. 155-165
Abstrakt: The article takes up the question of poetic semantics of the words 'temple' and 'church', focusing on the theme of co-presence of these two words in the poetry of the Polish enlightenment era. The analysis’s exemplificative material comprises 'Kościoły śmierci' by M. Czarnek and A. Naruszewicz, 'Kościół Temidy' by F.D. Kniaźnin, 'Żona modna' by I. Krasicki and translatory works by J. Koblański.
Afiliacja: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
URI: http://hdl.handle.net/11320/298
DOI: 10.15290/bsl.2011.02.12
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2011, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12-Pluta.pdf99,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.