REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/295
Tytuł: Topika przestrzenna w twórczości Wacława Potockiego
Inne tytuły: Space Subject in the Writings of Wacław Potocki
Autorzy: Jurkowska, Elżbieta A.
Słowa kluczowe: literary space
tradition
intertextuality
Wacław Potocki
przestrzeń literacka
tradycja
intertekstualność
Data wydania: 2011
Data dodania: 19-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 2, 2011, s. 127-133
Abstrakt: The subject of this review is 'Przestrzenie Wacława Potockiego', a book by Krystyna Krawiec-Złotkowska, which takes up the problematics of genre and subject in the poet’s writings in the context of tradition. The reviewer notes the well thought-out, systematised structure of the study as well as the attempts at organizing the huge area of intertextual entanglements of Potocki’s work. She emphasizes also an open character of the study, which suggests that the research undertaken by Krawiec-Złotkowska should be continued.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/295
DOI: 10.15290/bsl.2011.02.09
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2011, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09-Jurkowska.pdf71,41 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.