REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/292
Tytuł: Między Bałtykiem a Euksynem. Horyzont etniczny w krajopisarstwie Juliana Ursyna Niemcewicza i Stanisława Platera
Inne tytuły: Between the Baltic and the Euxin. An Ethnic Horison in the Landwriting of Julian Ursyn Niemcewicz and Stanisław Plater
Autorzy: Dąbrowicz, Elżbieta
Słowa kluczowe: ethnic horizon
‘landwriting’
mental map
political geography
Julian Ursyn Niemcewicz
Stanisław Plater
horyzont etniczny
mapa mentalna
geografia polityczna
Data wydania: 2011
Data dodania: 19-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 2, 2011, s. 85-97
Abstrakt: The author aims to look at the mental maps of the Polish world outlined in the beginning of the 19th century in order to stabilize and retain the image of this world after the cataclysm of Napoleonic wars and the ensuing political transformations. The article is an analysis of the works by Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) and Stanisław Plater (1784-1851). The author claims that Niemcewicz undertook the task of sketching not only his personal reminiscences, but also a new mental map of the Polish world as an entity which was somewhat stabilized, if not quite steady and secure. In this vein he wrote a sort of historical reportage entitled ‘Podróże historyczne po ziemiach polskich’ (published in 1858) as well as a series of patriotic poems entitled ‘Śpiewy historyczne’ (1816), the historical treatise ‘Dzieje panowania Zygmunta III’ (1819) and the historical romance ‘Jan z Tęczyna’ (1825). Stanisław Plater (1784-1851), born to a famous Livonia family, wrote his ‘Jeografia wschodniey części Europy’ with the similar aim of portraying the Poles against the background of the ever-changing political geography of Eastern Europe.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/292
DOI: 10.15290/bsl.2011.02.06
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2011, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06-Dabrowicz.pdf110,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.