REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/289
Tytuł: Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć
Inne tytuły: Geopoetics, Geocriticism, Geoculturology. A Comparative Analysis of Concepts
Autorzy: Rybicka, Elżbieta
Słowa kluczowe: geopoetics
geocriticism
geoculturology
Kenneth White
Bertrand Westphal
Wasilij Szczukin
Data wydania: 2011
Data dodania: 19-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 2, 2011, s. 27-39
Abstrakt: This paper aims at a comparative study of a few contemporary approaches to the relation between geography and literature. The first among these is geopoetics, by K. White, which is a project based on anthropology and philosophy. The second is geocriticism, by B. Westphal, which is a comparative literary geography. The third approach is geoculturology, by W. Szczukin, linked to the Russian semiotics of culture.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
URI: http://hdl.handle.net/11320/289
DOI: 10.15290/bsl.2011.02.02
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2011, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02-Rybicka.pdf104,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.