REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/288
Tytuł: Zarys geopoetyki
Inne tytuły: An Outline of Geopoetics
Autorzy: White, Kenneth
Słowa kluczowe: geopoetics
waybook
human being
universe
Earth
Data wydania: 2011
Data dodania: 19-gru-2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 2, 2011, s. 7-25
Abstrakt: In the essay geopoetics is proposed as a viable cultural project. First, the author presents synthetically the various – scientific, philosophical, poetic – affluents to geopoetics which the poems and waybooks incorporate and carry. Then he explains the etymology and meaning of the term, pointing out that geopoetics is concerned with the state of the human being in the universe, the relationship between the human being and the planet Earth, and human presence in the world.
Nota biograficzna: Kenneth White, założyciel Międzynarodowego Instytutu Geopoetyki, emerytowany profesor Universite Paris-Sorbonne
URI: http://hdl.handle.net/11320/288
DOI: 10.15290/bsl.2011.02.01
ISSN: 2082-9701
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2011, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01-White.pdf136,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.