REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2803
Tytuł: Pojęcie słuszności a określanie wysokości opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami
Inne tytuły: Principle of equity and calculating fees based on act of real estate management
Autorzy: Klimach, Anna
Słowa kluczowe: principle of equity
real estate management
compensation
Data wydania: 2014
Data dodania: 6-maj-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 17, 2014, s. 137-144
Abstrakt: The purpose of this article is to illustrate that the law in real estate management, which is one of the most important instruments in the calculation of property management fees, does not take into account the principle of equitability. In determining the amount of fees, the operator is obliged to follow the market value which the law sets. Only the determination of compensation for the expropriation of real estate incorporated in the Polish Constitution, specifies that compensation must be eqiutable. Determination of the fees based solely on the value of the property should disable subjectivity in determining the fee. However, such a finding could lead to charges that the person required to pay the fee could feel that his particular charge is not correct in the individual case.
Afiliacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
URI: http://hdl.handle.net/11320/2803
DOI: 10.15290/bsp.2014.17.11
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_17_2014_Klimach.pdf279,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.