REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2800
Tytuł: Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezawinione skutki obowiązkowych szczepień ochronnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda
Inne tytuły: Liability for damages for faultless effects of obligatory vaccinations – comments de lege lata and de lege ferenda
Autorzy: Drozdowska, Urszula
Słowa kluczowe: liability for faultless effects of obligatory vaccinations
the equity reasons
Data wydania: 2014
Data dodania: 6-maj-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 17, 2014, s. 99-113
Abstrakt: The author discusses liability for damages for faultless effects of obligatory vaccinations. The legal basis of the responsibility may be the Article 417² of the Polish Civil Code. The regulation requires to prove that fulfillment of the mandatory vaccination is a task bound up with the execution of public authority. Next it is necessary to establish that personal damage was a result of the vaccination and that the case circumstances reveal that adjudication of compensation is required for equity reasons. Judicature concerning the issues reveals that the injured party has a problem with demonstrating the premises.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/2800
DOI: 10.15290/bsp.2014.17.08
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_17_2014_Drozdowska.pdf334,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.