REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2778
Tytuł: Россия и ЕС: сотрудничество в правоохранительной сфере
Inne tytuły: Rosja i Unia Europejska: współpraca w sferze ochrony prawnej
Russia and the European Union: cooperation in the sphere of legal protection
Autorzy: Voynikov, Vadim V.
Słowa kluczowe: Russia
legal protection
police cooperation
criminal matters
combating the crimes
Вадим В. Войников
Data wydania: 2011
Data dodania: 30-kwi-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 9, 2011, s. 192-201
Abstrakt: Problem rozwoju współpracy UE z Rosją w sferze walki z przestępczością jest dyskutowany od wielu lat. Do chwili obecnej poziom rozwoju tej współpracy nie jest jednak zadawalający. Współpraca UE z państwami trzecimi w sferze ochrony prawnej realizowana jest na poziomie ponadnarodowym oraz międzyrządowym z akcentem na ten ostatni (współpraca poszczególnych państw członkowskich Unii z państwami trzecimi). Można wskazać trzy płaszczyzny współpracy Rosji i UE w przestrzeni bezpieczeństwa: współpraca policji, w sprawach karnych oraz zwalczania przestępczości (przyjmowanie stosownych aktów prawnych oraz praktyka). Szczególna rolę w ramach współpracy policji pełni współpraca rosyjskich służb z Europolem. Ważnym kierunkiem współpracy Rosji z UE jest ustanowienie pomocy prawnej w sprawach karnych.
The problem of the development of cooperation between the EU and Russia in the sphere of combating crime has been discussed for many years. Signifi cant developments in this cooperation remain unsatisfactory. EU cooperation with third countries in the fi eld of legal protection is implemented at supranational and intergovernmental levels with emphasis on the latter (cooperation between the member states of the Union with third countries). One can specify three areas of cooperation between Russia and the EU in the fi eld of security: police cooperation, cooperation in criminal matters, and the combating of crimes (adoption of relevant legislation and practice). The particular role in the framework of cooperation is connected with the cooperation of Russian services with Europol. An important direction for Russia’s cooperation with the EU is to establish legal assistance in criminal matters.
Afiliacja: Państwowy Uniwersytet im. Kanta w Rosji
URI: http://hdl.handle.net/11320/2778
DOI: 10.15290/bsp.2011.09.10
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_9_2011_Vojnikov.pdf333,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.